sr_close Product safety notice for gas cookers. Please click here.
FAQ

FAQ

Mają Państwo jakieś pytania? Odpowiemy na nie.

Czy mają Państwo pytania w związku z rejestracją na platformie ONE Communication Platform należącej do sieci BSH Global Supply Chain? Chętnie pomożemy!

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dla istniejących dostawców

ONE Communication Platform (OCP) oferuje szybką, prostą i bezpieczną wymianę informacji między Państwem a BSH Home Appliances Group. Każdy zarejestrowany użytkownik, logując się za pomocą swojego osobistego loginu, ma dostęp do wszystkich danych i transakcji. Dane firmy można wygodnie aktualizować online. Dzięki interaktywnym formularzom współpraca jest efektywna i bezpieczna. Oferta szkoleniowa obejmuje wszystkie ważne funkcje i usługi, które stale rozwijamy.

Skrót OCP oznacza ONE Communication Platform.

Platforma ONE Communication Platform wiąże się z ukierunkowanym na przyszłość i stale rozwijającym się kontaktem z naszymi dostawcami. Wymiana informacji jest organizowana szybciej, łatwiej i bezpieczniej. Każda osoba upoważniona do kontaktu dostawcy współpracująca z BSH Home Appliances Group rejestruje się imiennie i otrzymuje osobisty login do ONE Communication Platform.

Tak – współpraca z dostawcami przebiega za pośrednictwem platformy ONE Communication Platform, dlatego rejestracja każdej osoby upoważnionej do kontaktu w ONE Communication Platform jest niezbędna do zapewnienia pomyślnego partnerstwa między BSH Global Supply Chain a dostawcami. Proszę się jak najszybciej zarejestrować tutaj .

Wszystkie istniejące dane i transakcje są już dostępne na platformie OCP i możliwe jest ich wyświetlanie oraz używanie.

ONE Communication Platform organizuje obecnie wymianę informacji i transakcji między dostawcami do zakładów produkcyjnych BSH Home Appliances Group i BSH Global Supply Chain.

Każda osoba upoważniona do kontaktu z zakładu dostawcy, która ma kontakt z BSH Global Supply Chain, rejestruje się i uzyskuje dostęp do ONE Communication Platform za pomocą spersonalizowanego loginu.

Numer dostawcy znajduje się na wielu wewnętrznych dokumentach (np. w umowach terminarzowych) BSH Global Supply Chain. Jeśli numer dostawcy nie zostanie odnaleziony, proszę się zwrócić do swojej osoby upoważnionej do kontaktu w BSH Global Supply Chain.

Krótko po rejestracji każdy użytkownik otrzyma e-mail z loginem do platformy ONE Communication Platform i hasłem. Za pomocą tych danych dostępu użytkownik po raz pierwszy się loguje i dowolnie zmienia hasło.

ONE Communication Platform zapewnia zorientowane na proces funkcje służące do wymiany informacji i współpracy między BSH Global Supply Chain a dostawcami. Obejmują one na przykład niezależne opracowywanie danych adresowych i podstawowych, wygodne przetwarzanie kwestionariuszy czy tworzenie zleceń transportu i przygotowywanie zleceń spedycyjnych.

Kopie zapasowe danych oraz wymiana danych w ONE Communication Platform spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są zgodne z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.

Platforma ONE Communication Platform oferuje nowe dodatkowe funkcje. Na przykład można za jej pośrednictwem składać deklaracje, a tym samym zawierać wiążące umowy online; dotyczy to wybranych rodzajów umów (np. umowy na wynajem narzędzi). Tutaj także poprzez rejestrację zapewnia się, że zarejestrowane osoby upoważnione do kontaktu w zakładzie dostawcy są także uprawnione do przyjmowania i składania istotnych w ramach umów deklaracji.

Również klauzula odpowiedzialności dotycząca platformy ONE Communication Platform została dostosowana do aktualnie obowiązującego orzecznictwa. W odniesieniu do umów zawieranych poprzez portal (np. umów na wynajem narzędzi) obowiązują uzgodnione w nich klauzule odpowiedzialności. Inne modyfikacje są często tylko zmianami językowymi.

Proszę się tutaj zapoznać ze szczegółowymi danymi: tutaj do warunków użytkowania

W odniesieniu do platformy OCP dostępna jest oferta szkoleniowa, z którą każdy zarejestrowany użytkownik może się zapoznać tutaj .

Proszę wysłać e-mail z pytaniem do punktu pomocy platformy ONE Communication Platform na adres BSH-supplier-contact@bshg.com

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dla nowych dostawców

ONE Communication Platform oferuje szybką, prostą i bezpieczną wymianę informacji między Państwem a BSH Home Appliances Group. Każdy zarejestrowany użytkownik, logując się za pomocą swojego osobistego loginu, ma dostęp do wszystkich danych i transakcji. Dane firmy można wygodnie aktualizować online. Dzięki interaktywnym formularzom współpraca jest efektywna i bezpieczna. Oferta szkoleniowa obejmuje wszystkie ważne funkcje i usługi, które stale rozwijamy.

Skrót OCP oznacza ONE Communication Platform.

ONE Communication Platform organizuje wymianę informacji i transakcji między dostawcami do zakładów produkcyjnych BSH Home Appliances Group i BSH Global Supply Chain.

Każda osoba upoważniona do kontaktu z zakładu dostawcy, która ma kontakt z BSH Global Supply Chain, rejestruje się i uzyskuje dostęp do ONE Communication Platform za pomocą spersonalizowanego loginu.

W firmie BSH zwracamy dużą uwagę na procesy zatwierdzania naszych dostawców. Ostateczna decyzja może trwać do 6 miesięcy. Dlatego z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Po zatwierdzeniu każdy użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z numerem dostawcy i linkiem do platformy komunikacyjnej ONE Communication Platform, w której może dokonać rejestracji.

ONE Communication Platform zapewnia zorientowane na proces funkcje służące do wymiany informacji i współpracy między BSH Global Supply Chain a dostawcami. Obejmują one na przykład niezależne opracowywanie danych adresowych i podstawowych, wygodne przetwarzanie kwestionariuszy czy tworzenie zleceń transportu i przygotowywanie zleceń spedycyjnych.

Kopie zapasowe danych oraz wymiana danych w ONE Communication Platform spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są zgodne z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.

W odniesieniu do platformy OCP dostępna jest oferta szkoleniowa, z którą każdy zarejestrowany użytkownik może się zapoznać tutaj .

Proszę wysłać e-mail z pytaniem do punktu pomocy platformy ONE Communication Platform na adres BSH-supplier-contact@bshg.com

Zachęcamy także do skorzystania z naszej obszernej oferty informacyjnej

Niniejsza instrukcja krok po kroku przedstawia najszybszy sposób rejestracji na platformie ONE Communication Platform.