sr_close Product safety notice for gas cookers. Please click here.

Rejestracja dostawcy

Witamy na platformie ONE Communication Platform!

Czy jako dostawca chcą Państwo zostać partnerem koncernu BSH Home Appliances Group?

Proszę się zapoznać z warunkami i zarejestrować, korzystając z zamieszczonego poniżej linku.

 • Przestrzegania krajowych oraz międzynarodowych norm, wytycznych i przepisów.
 • Spełniania naszych socjalnych i ekologicznych standardów.
 • Stosowania certyfikowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001 ff.).
 • Gotowości do partnerskiej i długoterminowej współpracy.
 • Zapewniania transparentności i otwartości w naszych relacjach biznesowych.
 • Gotowości do stałej optymalizacji procesów.
 • Aktywnej współpracy przy wdrażaniu wspólnych działań mających na celu redukcję kosztów.
 • Zapewniania niezmiennie wysokiej jakości produktów.
 • Rozwiniętych kompetencji logistycznych.
 • Gwarancji wysokiej niezawodności dostaw.
 • Udziału w naszej wspomaganej przez IT wymianie informacji.
 • Zapewniamy uczciwą, rzetelną i długoterminową współpracę.
 • Oferujemy zorientowane na zapotrzebowania perspektywy rozwoju.
 • Gwarantujemy wsparcie poprzez oparte na partnerstwie zarządzanie relacjami z dostawcami.
 • Angażujemy naszych partnerów w proces rozwoju produktu.
 • Dbamy o stałe utrzymanie dialogu.